catering

Dịch vụ ăn uống tại nhà
Chúng tôi chào đón nhóm của bạn đến với quán cà phê quyến rũ của chúng tôi trong tất cả các dịp. Trang trọng hay bình thường, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu phục vụ ăn uống của bạn. Chúng tôi đã cung cấp các menu mẫu phù hợp với hầu hết các sự kiện; chúng tôi có thể làm việc với bạn nếu bạn có yêu cầu cụ thể.

* Số lượng tối thiểu áp dụng cho tất cả các bữa ăn.

 

Dịch vụ ăn uống ngoài dự kiến

Mỗi tình huống là cụ thể, vì vậy chúng tôi phải nói chuyện trực tiếp với bạn về sự kiện của bạn. Vui lòng gọi (973) 635-0005. Hãy dành nhiều thời gian để điều phối dịp đặc biệt của bạn

catering